HT-Mitglied werden »

Die Familie von WAIT XX

MMMMMMIhr PferdNachkommen 1»
-
CHARTER XX
v. KING JOHN XX
-
MAID OF ROSEBERRY XX
v. BON FRERE XX
-
GREBEBERY XX
v. GREBE XX
-
PAT'S PET XX
v. PILLO XX
PATRICE XX
v. BLANKNEY XX
-
LADY OF RHODES XX
v. BON FRERE XX
-
CLONKEEN XX
v. RED PRINCE XX
-
WAIT XX
v. SPEED XX
WAIT NOT XX
v. COTTAGE XX

AMARANTH XX
v. AM XX
-
BALLAST XX
v. BALIOL XX
-
LESTE XX
v. SPEED XX
-
ROXANA XX
v. NEIL GOW XX
ROXBERG XX
v. LEMBERG XX
xxVELOCITY XX
v. SPEED XX
xx


-
CHARTERESS XX
v. FAVO XX
-
WELL CHARTERED XX
v. WISEMAN XX
-
WELLFORD XX
v. DINNEFORD XX
MEDFORD XX
v. MEDIATOR XX

-
KITTY XX
v. REMORSE XX
-
SPEECHLESS XX
v. GALLINULE XX
-
SPERRFEUER XX
v. PRINCE OLAF XX
SPREEWALD XX
v. SKARABAE XX
xx
Snow
Snow
Snow
Snow