HT-Mitglied werden »

Die Familie von GAINSBOROUGH XX

MMMMMMIhr PferdNachkommen 1»
-
ROSALYS XX
v. BEND OR XX
-
ROSELLA XX
v. ST. MACLOU XX
-
ROSALINDE XX
v. ARD PATRICK XX
-
REIHERBEIZE XX
v. ABERGLAUBE XX
RISIKO XX
v. ANAKREON XX
-
ROSENINSEL XX
v. FLORIZEL XX
-
ROSENMAID XX
v. TUKI XX
-
ROSA NERA XX
v. NEKTAR XX
DONNA NERA XX
v. PILATE XX

PINK PEARL XX
v. PILATE XX
xx

RUCH XX
v. AVANTI XX
xx


MARYWILL XX
v. HARLEKIN XX
xx

IBERUS XX
v. HARLEKIN XX
AA-
ROSALINE XX
v. TRENTON XX
-
ROYAL LOVE XX
v. DIAMOND JUBILEE XX
-
ROYAL DREAM XX
v. LORD WEMBLEY XX
SINGAPUR XX
v. SIND XX-
ROSEDROP XX
v. ST. FRUSQUIN XX
-
ROSERN XX
v. MAD HATTER XX
SUNGLOW XX
v. SUN AGAIN XX
xx

ROSE RED XX
v. DISPLAY XX


MERE PLAY XX
v. FAIR PLAY XX
xx

BAYDROP XX
v. BAYARDO XX
xx

GAINSBOROUGH XX
v. BAYARDO XX
xx

-
LA TOSCA XX
v. BAYARDO XX
AMAROZA XX
v. SWYNFORD XX
-
TRENT ROSE XX
v. TRENTON XX
-
COLLAR OF ROSES XX
v. COLLAR XX
-
ROSE OF WIKIUP XX
v. CATARACT XX
PRINCE WIKIUP XX
v. PRINCE JAMES XX
xx


-
CROCK O GOLD XX
v. FRIAR ROCK XX
GILDED EASEL XX
v. LEONARDO XX

Snow
Snow
Snow
Snow